Image Title 1

Adana Mer-San

Kuruldugu günden itibaren kaliteyi esas alarak; ilkeleri dogrultusunda ve profesyonel anlamda sürekli ticari asamalar kaydetmektedir. Mermer Granit ve malzemeleri üzerine çalisan kurulusumuz, sektörel anlamda gelistirilmis yüksek teknolojisiyle yillarin vermis oldugu bilgi ve birikimini birlestirmesi kalitesinin en açik göstergesidir. .

Devamı »
Image Title 2

Mermer

Endüstriyel anlamda "mermer"; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir.Taşın cinsi ve içerği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edebilme,kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir.Bunlardan granit,diyabaz,lösitli siyenit,fanolit ve serpantiner gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir..

Image Title 3

Granit

Granit,yerkürenin milyonlarca yıl süren jeolojik oluşum dönemlerinde kuars,feldispat ve mika gibi çeşitli minerallerin birleşmesiyle oluşmuş doğal magma kayalardır. Granit,yapıları dış etkenlerden koruması,yapı içi iklimi muhafaza etmesi,periyodik bakımlara ihtiyaç göstermemesi,ışığı yansıtması ve parlaklığı uzun süre koruyarak ilk günkü görüntüsünü yıllarca kaybetmemesi gibi özelliklere sahiptir.

Mermer Malzemeleri

Granit Malzemeleri

Mermer & Granit